Transformative Sustainability-oriented Open Education

BrillBookLast

This new book published by Brill just came out and I am pleased to have been ablte contribute to its contents together with one of my colleagues from the University of Gothenburg, Anne Algers. Our chapter is part of a rich collection of chapters focusing on ways of opening education to allow for more dynamic forms of learning to emerge in a world that is trying to grapple with many of the existential and ecological crises that, both ironically and sadly, humanity itself has created. The chapter that Anne and I wrote (have look at the pre-print here: Sustainability_orientedOpenLearningAlgersWals2020) asks the question of “How can open education play a role in making academia more responsive and responsible in addressing ill-defined and ambiguous, but ever so urgent, sustainable development challenges?”  In our chapter, a case study from the field of sustainable development of food systems provides a narrative that illustrates the possible impact of open education; and the value of a culture of openness to individuals, to a community, and to society.

First, we provide a contextual background on the implications of openness in higher education. Second, we introduce the subject of sustainable development (SD) of our global food systems; and third, we discuss the concept of education for sustainable development (ESD). Fourth, by means of thick description (Geertz, 1973), we report a case study on open education which we discuss in light of learning theory, critical pedagogy, and sustainable development.

In the end we argue for a radical interpretation of open education which we refer to as transformative sustainability-oriented open education, where ”open” refers to inviting and expressing critique and marginalized perspectives in controversial societal issues, while transformative refers to enabling learners to bring about change.

Suggested citation: Algers, A. & Wals, A. J. (2020). Transformative Sustainability-Oriented Open Education. In: Conrad, D. & Prinsloo, P. (Eds.).  Open(ing) Education. (pp. 103-120). Leiden, The Netherlands: Brill | Sense. doi.org/10.1163/9789004422988_006

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Imaginative Disruptions: Creating Place- and Arts-based Responses to Climate Urgency

Imaginative disruptions

The Video

Taking place in 3 countries (Sweden, United Kingdom and The Netherlands) three ‘collective residencies’ brought together an intergenerational group of people who played, ate, (re)imagined, learned and created together, to design alternative futures around a selected ‘glocal’ issue, and explore what needs to be disrupted to realise these imagined realities; what is working with us and what is working against us? Two hopeful examples of local residents and one from academia show the power of arts-based approaches and the importance of hope and lightheartedness. The research was initiated and led by former MSc and PhD-students of mine, Natalia Eernstman

You can find more information and a link to the video here: Imaginative Disruptions Video

The Research

Imaginative Disruptions was a two-year creative research project that explored the transgressive potential of art and making to engage groups of citizens and experts in imaginative conceptions of alternative environmental narratives.

Underneath the project is the assumption that the structures and mind-sets of our modern society have made unsustainable living the default and sustainable living the exception. Acknowledging that environmental issues occur in the every-day lives of people rather than on drawing boards of technocrats, implies that designing and transitioning towards a more environmentally sustainable alternative should include citizen, lay or situated knowledges.  There are some signs that such knowledge is recognized and demanded in both science and society (e.g. the push for citizen science and multi-stakeholder social learning). However, the practical realisation of processes that include public dialogue, in which citizens become critics and creators of knowledge, are fairly under-developed.

Here are some of the things we aimed to find out:

What arrangements and conditions are needed to disrupt daily routines and generate new ones?

Does the recognition and inclusion of situated knowledges generate radically different perspectives on how we can live well and environmentally, or do they represent the fine-tuning and, thereby, the maintenance of the status quo?

What happens if you put adults and children in the same learning arrangement and invite them to learn, play and experiment collectively? Chaos or…?

(How) is the knowledge produced through this heterogenous, vernacular, artistic, non-hierarchical and intergenerational process ‘useful’ to the community in question and a wider subject arena around it?  

What is the added value of creative / artistic techniques in the social learning that will take place?

The ‘data’ of the research project emerged from the residencies with people talking, creating and reflecting together. We aimed to collect what the residencies generate in ways that don’t disrupt the activities, and allow us record things that we didn’t know we were going to document in advance.

More background information can be found on our Imaginative Disruptions website here: Imaginative Disruptions Home Page.

Imaginative_2

The Funding

The project was funded by the Swedish SEEDBox small grant scheme for innovative approached to education and research aimed at realizing a more sustainable world.

Klimaatdepressie – de iets genuanceerdere versie van de Nieuwsuur reportage…

Nieuwsuur

Onlangs zond Nieuwsuur een reportage uit over een nieuw fenomeen: eco-angst en klimaatdepressie. In de uitzending kwamen verschillende mensen aan het woord – helaas enkel vrouwen – die hun gevoelens uitten. Aan het eind van de uitzending interviewde programmamaker Jeroen Wollaars een ‘klimaatexpert’  uit de VS (een man) Michael Shellenberger die aangaf dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, dat het smelten van ijsmassa’s pas over 1000 jaar echt een probleem zal worden in het minst gunstige scenario (volgens IPCC…), dat er nog nooit iemand is dood gegaan aan klimaatverandering, dat technologie, waaronder kernenergie, oplossingen biedt en dan mensen de bijzondere gave hebben zich aan te passen. Beweringen die deels onwaar zijn en deels kloppen en mensen makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten.

De teneur was: we moeten nu niet hysterisch gaan doen want dat kan wel eens aanstekelijk gaan werken en dan zadelen we veel mensen op onnodig veel stress voor niets. Voor de mensen die hun zorgen uitspraken in de uitzending moet het een klap in het gezicht geweest zijn dat Nieuwsuur de reportage afsloot met climate crisis denier Shellenberger (een columnist van Forbes Magazine, en ook een lobbyist voor kernenergie – zie voor een kritiek op hem: kritiek op Shellenberg.

GetYourselfAJob

Omdat ik samen met Opleidingsdirecteur Climate Studies en Environmental Sciences) Marjo Lexmond van Wageningen UR ook in de reportage zat – met een wel zeer beknopte bijdrage over hoe we in het onderwijs omgaan met dergelijke gevoelens (die ook onder studenten spelen, zie Kari-Anne van der Zon in de reportage) – heb ik na-afloop per mail contact gelegd met de reportage maker Hans Kema.

Ik heb aangegeven dat de reportage op zich niet verkeerd was (alhoewel ik het opnemen van de collectieve huilgeluiden van een sessie bij Artis voor mensen die hun gevoelens willen delen hierover onnodig vond, ook omdat het onderwerp daarmee in een bepaalde hoek wordt gezet, terwijl de gevoelens rondom duurzaamheid en klimaar steeds meer mainstream worden) maar dat het afsluitende interview een klap in het gezicht was voor de mensen die zich toch aardig kwetsbaar hadden opgesteld in de reportage. Hij gaf aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de reportage en niet voor het daaropvolgende studio-interview. Wel zou hij mijn reactie doorgeven aan Jeroen Wollaars, de presentator van Nieuwsuur die het interview hield.

Het siert Wollaars dat hij mij kort daarna terug mailde om de keuze voor Shellenberg toe te lichten. Kort gezegd – Nieuwsuur wil ook altijd ‘de andere kant’ van het verhaal laten horen en een onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten. Shellenberger is volgens hem een internationaal bekende expert op het terrein van klimaatwetenschap. Nu snap ik dat het goed is een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te belichten maar toch slaat de redactie hier de plank volledig mis. Ten eerste is de wetenschap helder: de bedreiging is van een enorme omvang en betreft de hele planeet en we hebben niet zo heel veel tijd, schattingen varieren van 7 tot 30 jaar, om onze leefstijlen, productiesystemen, economieen, etc. zodanig anders in te richten dat we het tij nog een beetje kunnen keren. Ofwel, er is wat dit betreft geen ‘andere kant’, hooguit kunnen we verschillen over de wijze waarop we te werk moeten gaan. Verder zijn er grote vraagtekens te zetten bij de expert Shellenberger (zie link hierboven) – waarom hij is gekozen en niet een van de vele klimaatdeskundigen die Nederland rijk is vind ik vreemd. Ten slotte, als je dan andere perspectieven wilt laten zien, nodig dan een psycholoog uit die praat over coping-strategieen of laat initiatieven zien in huishoudens, straten, wijken en bedrijven die al bezig zijn met een transitie naar duurzamere energie, duurzamere voeding, etc. Het is niet alleen maar ‘doom and gloom’  er zijn ook hoopvolle handelingsperspectieven te vinden over de hele wereld. De laatste suggestie deed Wielaars af met iets in de trant van ‘we zijn geen goed nieuwshow en zoeken het debat op.’ (mijn interpretatie)

Tot mijn vreugde heeft Nieuwsuur, inclusief Jeroen Wollaars, nu, twee weken later, een remake gemaakt van de reportage, die genuanceerder is – mede door het goede begeleidende verhaal van Wollaars zelf en door het feit dat Shellenberger niet vrij spel meer heeft en beperkt wordt gehouden door de essentie van zijn mening.

Deze versie is hier te zien Re-make Nieuwsuurreportage Klimaatstress

 

Sustainability-oriented Ecologies of Learning as a Response to Systemic Global Dysfunction – new book chapter

EcologiesofLearning.pngEcologies for Learning and Practice edited by Ronald Barnett and Andrew Jackson, provides the first systematic account of the ideas of learning ecologies and ecologies of practice and locates the two concepts within the context of our contemporary world. It focuses on how individuals and society are being presented with all manner of learning challenges arising from fluidities and disruptions, which extend across all domains of life. This book examines emerging ways of understanding and living purposively in these new fluidities and provides fresh perspectives on the way we learn and achieve in such dynamic contexts.

Providing an insight into the research of a range of internationally renowned contributors, this book explores diverse topics from the higher education and adult learning worlds. These include:

 • The challenges faced by education systems today
 • The concept of ecologies for learning and practice
 • The role and responsibility of higher education institutions in advancing ecological approaches to learning
 • The different eco-social systems of the world—local and global, economic, cultural, practical, technological, and ethical
 • How adult learners might create and manage their own ecologies for learning and practice in order to sustain themselves and flourish

With its proposals for individual and institutional learning in the 21st century and concerns for our sustainability in a fragile world, Ecologies for Learning and Practice is an essential guide for all who seek to encourage and facilitate learning in a world that is fundamentally ecological in nature.

In the chapter I contributed I argue that the current sustainability crisis demands a radical re-orientation of the way we learn. I consider sustainability to be an emergent property of an ecology of learning that is reflexive purposeful cocktail of actors, perspectives, forms or learning, connections and support mechanisms, driven by an ethical concern for the wellbeing of people and planet both now and in the future. Sustainability-oriented learning then becomes an organic and relational process of continuous framing, reframing, tuning and fine-tuning, disruption and accommodation, and action and reflection, which is guided by a moral compass inspired by an ethic of care. Such learning implies or even demands a certain freedom to explore alternative paths of development and new ways of thinking, valuing and doing.

The chapter introduces sustainability-oriented ecologies of learning as a blended learning space where multiple actors, often having different backgrounds, co-create sustainability organically using a variety of tools, relations, and forms of learning. The concept of whole school or whole institution approaches is introduced as a way to enact such ecologies of learning in a systemic way (see the figure below from the 2016 Global Education Monitor Report published by UNESCO).

Full reference: Wals, A.E.J. (2019) Sustainability-oriented Ecologies of Learning as a response to systemic global dysfunction In: Learning Ecologies: Sightings, possibilities, and emerging practices Ronald Barnett and Norman Jackson (Eds.), London: Taylor & Francis. p. xx-xxx

Here is a link to the book on the publisher’s website!

WSA(2)

An ecology of learning created by a whole school approach to sustainability (source Global Education Monitoring Report, UNESCO, 2016)

Should and Can Education Save the Planet? ECER2019 Keynote now online

ECERKN

Last month I attended the European Conference on Educational Research (ECER in Hamburg this year. Around 3000 participants from over 60 countries attended the conference. Since the overall theme was ‘Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future’ I had the honor of being asked as one of the plenary keynote speakers, as was my good colleague and friend Heila Lotz-Sisitka from Rhodes University in South Africa who, like myself, is a member of ECER/EERA’s subnetwork on Environmental and Sustainability Education (Network 30), one of the youngest and rapidly expanding networks.

The title of my talk was: Should and Can Education Save the Planet? In the talk I outlined the current global sustainability challenges form a learning perspective and I introduced the concept of sustainability-oriented ecologies of learning. I also introduced the notion of sustainability Bildung in which Biesta’s three tasks of education are reconfigured with Planet in mind to become eco-subjectification, eco-socialization and eco-qualification.

You can watch the full keynote here (also understandable for the deaf and hearing impaired as the talk was kindly supported with sign language).

Here is the official ECER2019 abstract of the keynote.

Education unwillingly has become a key mechanism for fostering economic development, innovation and growth. In the meantime, humanity is facing a range of sustainability issues that include: rising inequity, loss of democracy, runaway climate change and mass extinction. These issues can be so overwhelming that they can easily lead to apathy and despair which will only make them bigger. We appear to be at a tipping point where the decisions we make about how to live together will be crucial for the future of our planet. There is no better time than now to ask:  What is education for? What if education would serve people and planet rather than just or mainly economic interests?  Is this a role education should play? And, if so, what does such an education look like?

Based on emerging research and practices from around the world, I will sketch forms of education and learning that are: responsive, responsible and transformative in light of global sustainability challenges. Sustainability here is not seen as another subject to be added to an overcrowded curriculum, but rather as a continuous quest for finding ways to live more equitably, meaningfully and healthier on the Earth without compromising planetary boundaries and the futures of the coming generations. Such a quest requires a more relational pedagogy that can help establish deeper connections with people, places and other species. Such a pedagogy not only invites reflection on values and ethics, and the utilization of diversity, but also the critiquing and transgressing of the structures and systems that make living unsustainably easy and living sustainably hard.

 

Education for Sustainable Development in the ”Capitalocene” – Call for abstracts

Hoax.png

There is still some time to submit your manuscript idea or abstract for this special issue Educational Philosophy and Theory (EPAT) that I am co-editing with my Swedish colleagues from the University of Gothenburg – Helena Pedersen, Beniamin Knutsson, Dawn Sanders and Sally Windsor. The deadline for – just the abstract – is May first. Go to the Routledge website for the details and see the description below!

Special Issue

ESD in the ”Capitalocene”: Caught up in an impasse between Critique and Transformation

Has Education for Sustainable Development (ESD) reached an impasse? Offering an application of Baudrillard’s thoughts to educational research, Paul Moran and Alex Kendall wrote in 2009 that education researchers are engaged in an act of forgery; a manufacture of presuppositions about what education is. Moran and Kendall argue that our research approaches, produce nothing but illusions of education, not because our approaches and methodologies are somehow flawed, rather that these illusions are what education is. Education, they claim, does not exist beyond its simulation.

Perhaps more provocatively, this implies that all critique of educational practice, from the revolutionary critical theory of Marx and the Frankfurt School via Foucauldian power analyses, as well as more recent ”new materialist” and post-qualitative approaches and beyond –are also part of the simulation of education process. These movements constitute an “improvement agenda” of education, and over and over again, more interventions are produced and critiques are repeated to foster improvements, pursued as if they were possible (Moran & Kendall 2009, p. 329).

We would like to take this Baudrillardian analysis of education as a springboard for thinking around ESD and capitalism. ESD is paradoxically positioned right at the nexus of looming ecological crises (”the Anthropocene” [Crutzen & Stoermer 2000]; the ”Capitalocene” [Malm & Hornborg 2014]) while at the same time the ESD field has been severely criticised for its presumed normativity (Jickling 1994). Quite regardless of the validity of this critique, embedded in the core idea of ESD is, arguably, a grandiose ”improvement agenda” – not only of education, but of the planetary condition as such. There is an asssumption that if we can find the appropriate way of ”doing” ESD, a sustainable world is within reach.

However, if there is nothing that may be called education “that exists independently of the methodologies, comments, curricula designs, testing regimes, forms of discrimination”, as Moran and Kendall (2009, p. 333) put it, what place is there – if any – for ESD under current conditions of predatory capitalism, exploitation of natural “resources”, transgression of planetary boundaries, and the destructive fantasy of infinite growth? Does ESD generate nothing but reproduction, much like capitalism itself (e.g. Hellberg & Knutsson 2018)? Is ESD an affect-organizing “comfort-machine” in the classroom (Pedersen 2019), sustaining the present order of things? Perhaps Bruno Latour (2004) captures the point most aptly: ”Are we not like those mechanical toys that endlessly make the same gesture when everything else has changed around them?” (p. 225) Latour suggests, that the critic “is not the one who lifts the rugs from under the feet of the naïve believers, but the one who offers the participants arenas in which to gather” (p. 246). Such arenas, Giroux observes, need “an understanding of how the political becomes pedagogical, particularly in terms of how private issues are connected to larger social conditions and collective force” (Giroux 2004, p.62).

Stratford (2017) has recently called for education researchers to identify and respond to the challenging philosophical issues evoked by the current ecological crises. Our initiative is a response to Stratfords’s call; however, our starting point differs from how educational philosophy can “improve education in the Anthropocene” (p. 3) and is rather concerned with the “impossibility” of this claim.

We suggest that the idea of ESD as producing illusions of education rather than a sustainable world, does not necessarily lead to an impasse, but can, in Moran and Kendall’s (2009) words, be a very useful place to begin. We are looking for theory-, philosophy-, and empirically-driven papers that address the  ”impossible” position of ESD in ”the Capitalocene” at an urgent juncture in history.

Contributions may address, for instance, the following areas of inquiry;

 • Has ESD reached an impasse, and if so; how can it be understood?
 • Are there ”functions” of ESD beyond the improvement agenda, and beyond the cycle of Critique and Transformation?
 • Is ESD a form of simulation and, if so, what purposes might such simulation serve?
 • How can ESD effectively interfere with capitalism, its forces and threats to life-supporting Earth systems?
 • In what arenas of intervention and action can ESD assemble its participants?
 • How can we reimagine education in extinction and post-extinction narratives?

Submission Guidelines

Please send your abstract of 250-500 words, along with references and a brief bio, to both Helena Pedersen and Beniamin Knutsson, University of Gothenburg.

Final article manuscripts will be approx. 6000 words.

 • Abstract due: May 1, 2019
 • Notification of acceptance: May 20, 2019
 • Manuscript submission deadline: November 1, 2019

Guest Editors:

 • Helena Pedersen, University of Gothenburg
 • Beniamin Knutsson, University of Gothenburg
 • Dawn Sanders, University of Gothenburg
 • Sally Windsor, University of Gothenburg
 • Arjen Wals, University of Wageningen

Link to the publisher’s website is here!

EPAT

“Sustainability” in higher education: from doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning

Orwel

In times of systemic global dysfunction, post-truth, alternative facts, cultivated doubt and the erosion of meaning, I found it useful to turn back, once again, to George Orwell’s infamous “1984”.  Well over 10 years ago, in 2004, I co-authored a paper on the danger of ‘doublespeak’ and ‘Newspeak’ in relation to the integration of sustainability in higher education. Back then this was an emerging trend, nowadays, it sometimes signifies a transition in education but more often little more than rethoric and green gloss. For me this is a good reason to re-introduce this paper here with Orwell’s cautionary tale but also with some ideas about how to move forward responsibly. Below an excerpt from the paper which you can find here in its totality:  Jickling and Wals Orwell’s Cautionary Tale

Wals, A.E.J. & Jickling, B. (2002). “Sustainability” in Higher Education from doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning. Higher Education Policy, vol. 15, 121-131.  SustinHEOrwellsCautionaryTale

“Sustainability talk can, when used by advocates with radically different ideas about what should be sustained, mask central issues under the false pretense of a shared understanding, set of values and common vision of the future.

However, critical thought depends on transcendent elements in ordinary language, the words and ideas that reveal assumptions and worldviews, and the tools to mediate
differences between contesting value systems. And worse still, sustainability talk can
lead us in the direction of Orwell’s (1989) famously satirical notion of “doublethink”
whereby ordinary citizens can increasingly hold in their minds contradictory meanings
for the same term and accept them both (Orwell, 1989, p. 223).

The power of universal discourse in reducing meaning to a minimum is such that, as in “1984”, antagonistic concepts can be conjoined in a single phrase (“war is peace”, “peace is war”) or concept (i.e. “sustainable growth”) (Jickling, 2001). Big Brother’s “Newspeak” was designated not to extend but to diminish the range of thought, and this purpose was
indirectly assisted by cutting down the choice of words to a minimum (Orwell, 1989,
p. 313).

In Newspeak concepts capable of opposing, contradicting or transcending
the status quo were liquidated. As a result of this devaluation of language the people
in “1984” found themselves in a state of linguistic dysfunction which was exactly
what Big Brother wanted (Jickling, 2001).

Seen this way sustainability tends to blur the very distinctions required to evaluate an issue thoughtfully. When comparing the sustaining of ecological processes with the sustaining of consumerism we immediately see inconsistencies and incompatibilities of values, yet many people, conditioned to think that sustainability is inherently good, will promote both at the same time.”